Products

Sake

Shirakabegura Tokubetsu Junmai
Tokubetsu Junmai, 720 ML
Shirakabegura Tokubetsu Junmai
Tokubetsu Junmai, 300 ML
Sho Chiku Bai Kinpaku Tokubetsu Junmai
Tokubetsu Junmai, 1.8 L
Sho Chiku Bai GOKAI Junmai Sake, 180ml
Imported Sake, 180 ML
Sho Chiku Bai GOKAI Junmai Sake, 120ml
Imported Sake,

Flavored Sake

HANA Fuji Apple
Flavored Sake, 750 ML
HANA Fuji Apple
Flavored Sake, 375 ML
HANA Orange
Flavored Sake, 750 ML
HANA Orange
Flavored Sake, 375 ML
HANA Pineapple
Flavored Sake, 750 ML
HANA Pineapple
Flavored Sake, 375 ML
HANA Lychee
Flavored Sake, 750 ML
HANA Lychee
Flavored Sake, 375 ML
HANA White Peach
Flavored Sake, 750 ML
HANA White Peach
Flavored Sake, 375 ML
YUKI Nigori Strawberry
Nigori sake with natural flavors, 375 ML
YUKI Nigori Cantaloupe
Nigori sake with natural flavors, 375 ML
YUKI Nigori White Peach
Nigori sake with natural flavors, 375 ML
YUKI Nigori Mango
Nigori sake with natural flavors, 375 ML
YUKI Nigori Lychee
Nigori sake with natural flavors, 375 ML

Plum

Takara Plum
Plum Flavored Wine, 1.5 L
Takara Plum
Plum Flavored Wine, 750 ML
Kinsen Plum
Plum Flavored Wine, 1.5 L
Kinsen Plum
Plum Flavored Wine, 750 ML
Koshu Plum
Plum Flavored Sake, 750 ML

Mirin

Takara Mirin
Seasoning Sake, 18 L
Takara Mirin
Seasoning Sake, 700 ML
Takara Masamune Mirin
Seasoning Sake, 19 L
Takara Masamune Mirin
Seasoning Sake, 3 L
Takara Masamune Mirin
Seasoning Sake, 750 ML
Senryo Mirin
Seasoning Sake, 18 L
Takara Mirin-Fu
non-alcoholic, 19 L
Senryo Cooking Sake
Seasoning Sake, 18 L