Sake - Imported

Sake

Sho Chiku Bai Shirakabegura Junmai Daiginjo
Junmai Daiginjo, 640 ML
Sho Chiku Bai Shirakabegura Junmai Daiginjo
Junmai Daiginjo, 300 ML
Sho Chiku Bai Shirakabegura Yamahai Junmai
Junmai (Yamahai), 300 ML
Sho Chiku Bai Shirakabegura Kimoto Junmai
Junmai (Kimoto), 640 ML
Sho Chiku Bai Shirakabegura Kimoto Junmai
Junmai (Kimoto), 300 ML
Sho Chiku Bai Kinpaku Tokubetsu Junmai
Tokubetsu Junmai, 1.8 L
Sho Chiku Bai Kyoto Junmai
Junmai, 1.8 L
Sho Chiku Bai Kyoto Junmai
Junmai, 720 ML
Sho Chiku Bai Kyoto Junmai
Junmai, 300 ML
Shirakabegura Tokubetsu Junmai
Tokubetsu Junmai, 1.8 L
Shirakabegura Tokubetsu Junmai
Tokubetsu Junmai, 720 ML
Shirakabegura Tokubetsu Junmai
Tokubetsu Junmai, 300 ML
Sho Chiku Bai Shirakabegura MIO Sparkling Sake
Sparkling Sake, 750 ML
Sho Chiku Bai Shirakabegura MIO Sparkling Sake
Sparkling Sake, 300 ML
Sho Chiku Bai GOKAI Junmai Sake, 180ml (one case of 30)
Junmai, 180 ML
Sho Chiku Bai GOKAI Junmai Sake, 120ml (one case of 30)
Junmai,